Telefon

069 612 848

NAVIGACIJA

Respect IBS d.o.o. Društvo za posredovanje u osiguranju je osnovan u martu 2015 godine, kao ćerka komapniej Respect Slovakia s.r.o. sa središtem u Pieštanima, Republika Slovačka. Respect Slovakia je po obimu ugovorene premije jedan od lidera Istočno-Europskog tržišta posredovanja u osiguranju. Osim u Slovačkoj, Respect posreduje i na Ćeškom, Madjarskom a od 2015 i Srbskom tržištu osiguranja. Naš fokus je pre svega na četiri vrste osiguranja:

  • 1. Osiguranje poljoprivrede (useva, plodova, životinja i proizvodnih pogona vezanih za agro sektor).

  • 2. Osiguranje energetike.

  • 3. Osiguranje transporta i kasko.

  • 4. Osiguranje imovine.


Osim ovih rizika, karakteristično za našu kompaniju je i osiguranje turističkih destinacija i festivala, osiguranje prekida rada i osiguranje odgovornosti, kao i sva specifična osiguranja. Takodje, naša kompanija se bavi i risk menadžmentom, čiji je cilj analiza rizika unutar kompanije i traženje rešenja za njegovu minimalizaciju. Kroz saradnju sa stručnjacima iz raznih oblasti, Respect podiže nivo kvaliteta osiguranja za naše klijente i pomaže im oko naplate šteta, što i jeste najvažniji deo našeg posla.